Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da bigarren galdera:
2.- Zenbat lagunek osatzen dute sokatirako talde bat?