Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da hirugarren galdera:
3.- Txinga eramatean, kirolariak egiten duen 'plaza' edo ibilbideak zein neurri du?