Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da laugarren galdera:
4.- Euskal Herrian, zein herritan hasi ziren ArtzinTxakur Lehiaketak antolatzen?