Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da bosgarren galdera:
5.- Euskal Herriko herri kirolen ezaugarri nagusiak zein dira?