Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da seigarren galdera:
6.- Zein izan zen 300 kiloko harria jaso zuen lehen harrijasotzailea?