Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da zazpigarren galdera:
7.- Zein trainerak ditu Kontxako bandera gehien?