Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da azken galdera:
10.- Zenbat lokotx bildu behar dituzte kirolariek Lokotx bilketa leheiaketan?