Oso ongi!
Erantzun zuzena!
Saiatu hurrengo galdera erantzuten.Hau da bederatzigarren galdera:
9.- Aizkora proban, enborren lodiera zertan neurtzen da?